SAISTĪBU TIESĪBAS

 • Nomas līgumi, Uzņēmumu līgumi, Sadarbības līgumi, Pirkuma (pārdošanas) līgumi u.c.
 • Līgumu projektu sagatavošana
 • Atzinumu gatavošana
 • Zaudējumu piedziņa
 • Prasības par līguma izpildi
 • Pārstāvība tiesās un citās iestādēs
 • Prasības pieteikumu, sūdzību un citu dokumentu sagatavošana

DARBA TIESĪBAS

 • Darba līgumu, uzteikumu, rīkojumu, darba kārtības noteikumu u.c. dokumentu sagatavošana
 • Darba koplīgumu projektu sagatavošana
 • Uzteikumu, rīkojumu u.c. dokumentu apstrīdēšana
 • Atzinumu sagatavošana
 • Pārstāvība tiesās un citās iestādēs

ĪPAŠUMS

 • Ceļa un citu servitūtu nodibināšana
 • Kopīpašuma dalīšana
 • Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības
 • Būvniecība
 • Pārstāvība tiesā un citās iestādēs

KOMERCTIESĪBAS

 • Palīdzība uzņēmumu dibināšanā
 • Darījumu slēgšana (pārrunu vešana, līgumu un citu dokumentu projektu sagatavošana)
 • Uzņēmumu pārdošana, pirkšana, reorganizācija
 • Uzņēmumu juridiskā apkalpošana
 • Pārstāvība tiesā un citās iestādēs

   ADMINISTRATĪVĀS LIETAS

   • Pārstāvība tiesā un citās iestādēs
   • Sūdzību, pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana

   EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESA

   • Prasības pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana
   • Pārstāvība tiesā