Prakses vieta: Jomas iela 2, Jūrmala, LV-2015

Mobilā tālruņa numurs: 00 371 28231051

E-pasta adrese: gita.oskaja@gmail.com