PIEREDZE:

Zvērināta advokāte kopš 2012.gada decembra 

Personas datu aizsardzības speciāliste kopš 2013.gada maija

IZGLĪTĪBA:

2008 - 2010, Rīgas Juridiskā Augstskola, Starptautisko un Eiropas tiesību maģistrs

2006 -  2008, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu profesionālās augstākās izglītības maģistrs 

2006 - 2003, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu bakalaurs